Nagrajene pisave

Založba Založba Franc-Franc
Avtor Dragica Haramija
Ilustrator NULL
Št. strani 390
Vezava trda
Priporočena starost Odrasli
Avtor priporočila NULL

V znanstveni monografiji Nagrajene pisave. Opusi po letu 1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov avtorica dr. Dragica Haramija predstavlja opuse sodobnih slovenskih mladinskih prozaistov, ki so bili v zadnjih dvajsetih letih nagrajeni z vsaj eno pomembno nagrado ali priznanjem za mladinsko književnost. Upoštevane so naslednje nagrade in priznanja, podeljena od leta 1991 (oz. od ustanovitve nagrade ali priznanja): Levstikova nagrada, večernica, desetnica, izvirna slovenska slikanica – nagrada Kristine Brenkove, priznanje Zlata hruška in priznanje Moja najljubša knjiga.

Uvodu v knjigo sledi poglavje Mladinsko pripovedništvo, v njem avtorica pretrese teorije proznih književnih vrst in žanrov, pri čemer upošteva  najnovejša strokovna spoznanja, skozi kritično presojo teorij pa izpelje tipologijo proznih književnih vrst in žanrov, ki želi poenotiti terminologijo. V poglavju Slovenske literarne nagrade in priznanja so predstavljene vse slovenske nagrade in priznanja za mladinsko književnost, njihov namen in pomen, v njem so navedeni so tudi vsi dosedanji nominiranci. Osrednji del monografije je poglavje Opusi nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov, v njem avtorica obravnava opuse  27 avtorjev, ki so v zadnjih dvajsetih letih (1991–2011) prejeli nagrado in/ali priznanje za izvirno slovensko mladinsko leposlovno prozo. To so: Dušan Dim, Mate Dolenc, Nina Mav Hrovat, Igor Karlovšek, Neli Kodrič Filipič, Majda Koren, Polonca Kovač, Kajetan Kovič, Feri Lainšček, Svetlana Makarovič, Marijana Moškrič, Desa Muck, Bogdan Novak, Nejka Omahen, Mojca Osojnik, Andreja Peklar, Matjaž Pikalo, Lila Prap, Slavko Pregl, Andrej Rozman Roza, Primož Suhodolčan, Peter Svetina, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan, Irena Velikonja, Janja Vidmar in Dim Zupan.

Preglednost tega poglavja je vzpostavlja z enotno obravnavo vseh avtorjev. Ti so razvrščeni po abecednem vrstnem redu, in sicer je vsak avtor obravnavan na isti način, tako da si sledijo razdelki:

- »Nagrade in priznanja« (s podatki o mladinskih literarnih nagrada in priznanjih, ki jih je avtor prejel),

- »Bibliografija« (s podatki o avtorjevih mladinskih literarnih delih),

- »Delo« (z razčlembo avtorjevega mladinskega opusa),

- »Sklep« (z zaključno razgrnitvijo značilnosti avtorjeve poetike).

          Monografijo zaključujejo povzetek njene vsebine v angleščini (Summary), navedba virov in literature, v kateri avtorica upošteva tudi spletne vire, ter imensko kazalo.

 

Knjiga je izšla kot posebna produkcija Očesa besede 2012 v okviru Maribora – Evropska prestolnica kulture.

Redna cena20,00 EUR
Cena za BZ (-0 %)14,00 EUR
Cena za člane BZ (-0 %)14,00 EUR