Zaključujemo s postopki za sofinanciranje nastopov v letu 2016/2017, sredstva bomo razdelili jeseni oz. najkasneje do konca koledarskega leta.

Ker je želja vedno več, kot je finančnih sredstev, vas prosimo, da čim prej oddate vloge za sofinanciranje v letu 2018 (čas je do 30. aprila 2018).
Prednost boste kot ponavadi imeli: šole in vrtci zunaj večjih centrov, ustanove za otroke s posebnimi potrebami ter seveda društva in zveze prijateljev mladine.

 

Možnosti za sofinanciranje:

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS bo tudi letos skušalo pridobiti čim več sredstev za sofinanciranje obiskov ustvarjalcev. Sredstva bomo (razmerje bo odvisno od višine sredstev in števila prosilcev) razdelili predvsem prosilcem izven kulturnih centrov, ki imajo do kulturne ponudbe nasploh slabši dostop. Skušali se bomo čim bolj približati cilju, da bi vsem omogočili nastop po osnovni tarifi (150 eur). Upoštevali bomo tudi vrstni red prispelih vlog, spodbujali pa bomo predvsem nastope tistih ustvarjalcev, ki pišejo kakovostno literaturo (merila: nominacije, nagrade, Priporočilni seznam Pionirske …). Priporočeni avtorji so predstavljeni na naši spletni strani.

Če boste plačilo honorarjev za avtorje urejali prek Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, bomo plačilu prišteli 10 % provizijo za posredovanje.

 

Pregled postopkov za sofinanciranje

1.         Na naš naslov (Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Dimičeva 9, Ljubljana ali info@bralnaznacka.si) pošljite vlogo za sofinanciranje nastopa ustvarjalca.

            (Vloge sprejemamo do vključno 30. aprila 2018).

2.         Ko se z avtorjem dogovorite za vse vsebinske in organizacijske podrobnosti obiska (tudi o načinu in višini plačila!), z njim sklenete avtorsko pogodbo, po nastopu pa v skladu z dogovorom poravnate obveznosti.

3.         Ko/če pri nas dobimo obvestilo, da bomo prejeli sredstva za sofinanciranje nastopov ustvarjalcev, vse prosilce po poprosimo:

- za fotokopijo računa oz. avtorske pogodbe in virmana, ki dokazuje izplačilo honorarja;

- da izpolnijo vprašalnik o nastopu.

V skladu s prejeto dokumentacijo pripravimo razdelilnik.

4.         O razdelitvi sredstev prosilce obvestimo po elektronski pošti.

5.         Sredstva nakažemo po nakazilu javnih sredstev in po prejemu podpisanega in žigosanega sporazuma. (Zadnja leta smo sredstva nakazovali septembra).Prosimo vas tudi, da si seznam ustvarjalcev, ki jih priporočamo, ogledate na naši spletni strani. Podpirali bomo namreč predvsem nastope predstavljenih avtorjev.

 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS