Oddaja vlog za sofinanciranje za leto 2018 se je zaključila.

 

Zaključujemo s postopki, sredstva bomo razdelili jeseni oz. najkasneje do konca koledarskega leta.

 

Informacije o nadaljnih postopkih (fotokopija računa oz. avtorske pogodbe in virmana, ki dokazuje izplačilo honorarja ter vprašalnik o nastopu) boste v kratkem prejeli po elektronski pošti.

 

 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS